Voor bewoners

- Voorafgaand aan het bezoek zullen wij met u de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden bespreken en worden u de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo).

- Bij aanvang van het bezoek zullen wij met u nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door u ter plaatse getekend voor akkoord.

- Er worden geen handen geschud.

- Maak de woning vrij tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is, let u er zelf op dat de social distancing steeds toegepast wordt. Blijf in dat geval tijdens het bezoek bij voorkeur in de tuin, dan wel zoveel mogelijk in dezelfde ruimte.

- Andere personen (zoals de fotograaf) die de woning dienen te bezoeken in het kader van hun opdracht, worden begeleid door maximaal 1 extra persoon.

- Zeg de afspraak af indien u één van de volgende klachten hebt : neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging van de lichaamstemperatuur.

- Zeg de afspraak af indien iemand in uw huis koorts of andere symptomen heeft.

- Volg steeds onze aanwijzingen. 

Voor bewoners
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x