13/10/2021

De hervorming van de registratierechten

1. Inwerkingtreding

De Vlaamse regering waakt erover dat de nieuwe regeling, die ingaat vanaf 1 januari 2022, in het voordeel is van zoveel mogelijk kopers. Kopers die al een compromis tekenden voor een enige woning in 2021 en waarvan de akte verlijdt in 2022 zullen toch genieten van de verlaagde registratierechten van 3% of 1% (bij een energetische renovatie), de aktedatum is het ijkpunt.
De kopers die in 2021 investeerden in een andere woning bovenop hun enige woning zullen nog kunnen genieten van de 10% registratierechten ook al verlijdt de akte pas in 2022, de compromisdatum is het ijkpunt. 

2. Termijn om je huidige woning te verkopen

Het verlaagd tarief geldt in principe alleen voor de aankoop van de enige woning : dat geldt zowel voor het 3% tarief als voor het 1% tarief bij ingrijpende energetische renovatie als voor het 1% voor het onroerend erfgoed dat je gaat bewonen.
Maar, als je reeds een woning bezit, krijg je toch dat verlaagd tarief als je je huidige woning verkoopt binnen de 2 jaar, i.p.v. de huidige termijn van 1 jaar.

3. Korting bescheiden woning

Bij een aankoop van een bescheiden woning krijg je een extra korting doordat je een vrijstelling krijgt op de eerste schrijf van 93.333 euro. De bijkomende vermindering van de registratierechten € 5.600 wordt verhoudingsgewijs behouden. Dat houdt kortweg in dat door de halvering van het tarief, de korting ook gehalveerd wordt tot € 2.800. De drempelbedragen om hiervoor in aanmerking te komen, worden nu aangepast. Deze worden verhoogd van € 200.000 naar € 220.000, en voor kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand van € 220.000 naar € 240.000. 

4. De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.
De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.
De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/01/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.
Een combinatie tussen het 3% tarief of het 1% tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze : 

- U kiest voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid
- U kiest voor de oude tarieven (6% en 5%), met meeneembaarheid

Ook het nieuw algemeen tarief van 12% kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid